O nás

Spoločnosť Slovenergie SK a.s. začala svoju činnosť v januári 2005.

Od svojho vzniku sa zaoberá energetickým a vodným hospodárstvom. Zabezpečuje dodávky tepelnej energie, teplej úžitkovej vody, pary, elektrickej energie, zemného plynu a pitnej vody.

Zamestnáva odborníkov z oblasti energetiky a má dostatočné zázemie na zabezpečenie bezproblémového chodu spomínaných činností.

 

Spoločnosť Slovenergie SK, a.s., zabezpečuje aj konzultačnú činnosť v energetike, a to:

 • projektovanie stavieb v energetike
 • financovanie a investičné zámery
 • bezpečnosť a ochrana životného prostredia v energetike
 • ekonomika
 • komplexná projektová činnosť v investičnej výstavbe energetických stavieb
 • projektovanie a konštruovanie vyhradených elektrických zariadení
 • inžinierske činnosti v oblasti energetických stavieb
 • výkon stavebného a technického dozoru
 • príprava dokladov a organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby
 • zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia
 • poradenská činnosť v komunálnej energetike a teplárenstve
 • vytváranie projektov pre jednotlivé oblasti v energetike a životnom prostredí
 • systémové analýzy v energetike
 • zvyšovanie efektívnosti prevádzky energetických systémov
 • znižovanie prevádzkových nákladov na spotrebu elektrickej energie